Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular


P3m

Berdasarkan Peraturan Bupati No 33 Tahun 2016 :

  • Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular